Kullsbjörkens Byalag

 

Välkommen till Kullsbjörken

 

Kurrgattu i bättre skick än någonsin!

Tack Micke och Detlef för era kämpainsatser

Obs! Det kan finnas is inne i tunneln.

Nyheter

Lite allmän information.

Tiden går fort och snart är det bara 2 månader kvar till påsk och byalagets årsmöte. Vi kommer att skicka ut formell kallelse 2-4 veckor innan med möteshandlingar.

Motioner till årsmötet behöver vi ha före den 5 mars för att kunna förbereda dem.

Har du tankar, ide’er, förslag angående byalagets styrelse eller vill du medverka, hör av dig till Johan Lindberg 08-866888 eller 070-570729 alternativt Kerstin Sors 070-3252050 eller 070-5598501.