Kullsbjörkens Byalag

 

Välkommen till Kullsbjörken

 

Kurrgattu i bättre skick än någonsin!

Tack Micke och Detlef för era kämpainsatser

Obs! Det kan finnas is inne i tunneln.

Nyheter

Bystämma den 30 Mars

kl 17 i Laknäs bystuga.

Kallelse och mötes-handlingar mailas ut till medlemmar före den 14 mars.