Kullsbjörkens Byalag

Välkommen till  Kullsbjörken

Byalagets medlemsregister.

Information om hur medlemsregistret hanteras finns under fliken Övrigt

Möte angående vägfrågan.

Den 27 december kl 15 har vi bokat Laknäs bystuga för att fastighetsägare i Kullsbjörken ska kunna diskutera kring den förestående lantmäteri-förrättningen och bildandet av vägsamfällighet.

För de som önskar en het avslutning värms bastun.

Obs, medtag eget fika e motsv.

Nyheter