Kullsbjörkens Byalag

Välkommen Kullsbjörken

Pojkviken har förärats våra nya bänkar och grill. Det är fritt att använda dem, men lämna inga sopor. Töm askan från föregående och lämna den aska du producerat i grillen med hänsyn till brandrisken.

Nyheter

Midsommar firas som vanligt.

Titta under fliken "Vad händer"

SLÅTTERDAG i Kullsbjörken

Söndagen den 8 juli 2018 kl 15.00

Salukvarnsgattu på ängen bredvid Engström.

Ta gärna med egen kaffekorg.

Vid regn inställt.